Start Up Nation – Sprijin pentru tinerii antreprenori

prezentare

Start–up Nation este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.

Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene  ajutoarelor de minimis.

Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

punctaje acceptate

50 de puncte în perioada 15.06.2017 -15.07.2017

descarcari documente

TOATE DOCUMENTELE START-UP NATION 2017
Download

1.anexa1-model-plan-de-afaceri-start-up-nation
Download

2.anexa2–declaratie-ajutor-de-minimis
Download

3.anexa3-cerere-tip-acord-de-principiu
Download

4.anexa4-lista-otimmc
Download

5.anexa5-declaratie-imm
Download

6.anexa6-calcul-intreprinderi
Download

7.anexa7-formular-de-raportare-tehnica
Download

8.anexa8-angajament-raportare
Download

9.anexa9-acord-de-finantare-model
Download

10.anexa10–cerere-tip-renuntare-totala-partiala
Download

11.anexa11-cerere-tip-eliberare-ajutor-de-minimis
Download

12.anexa12-formular-decont
Download

13.Aanexa13-llista-caen-start-up-nation
Download

14.schema-start-up-nation
Download

aplicati acum si obtineti fonduri europene

rata de succes de peste 90%

Trebuie doar sa ne contactati si sa stabiiliti o intalnire cu unul din consultantii nostri specializati in domeniul dumneavoastra. Nimic mai simplu!