Anunt privind constituirea grupului de lucru consultativ pentru elaborarea proiectului de program finantat din Fondul european pentru afaceri maritime si activitati pescaresti si de acvacultura

Anunt privind constituirea grupului de lucru consultativ pentru elaborarea proiectului de program finantat din Fondul european pentru afaceri maritime si activitati pescaresti si de acvacultura

DGP-AMPOPAM intenționează să constituie un grup de lucru consultativ (GLC) pentru elaborarea proiectului de program finanțat din Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de acvacultură (FEAMAPA).

GLC va fi alcătuit din reprezentanții instituțiilor publice centrale cu atribuții care vizează sectorul pescăresc, ai structurilor asociative ale producătorilor din sectorul pescăresc, ai institutelor de cercetare relevante pentru sectorul pescăresc, ai organizațiilor neguvernamentale din domeniul social și al protecției mediului cu activitate legată de sectorul pescăresc precum și ai altor instituții sau organizații interesate de sectorul pescăresc.

Entitățile care doresc să ia parte la procesul de consultare pentru elaborarea proiectului de program FEAMAPA sunt invitate să desemneze doi reprezentanți (titular și supleant) și să transmită datele de contact ale acestora la adresa programare.ampopam@madr.ro până la data de 30 august.

Sursa: AM POPAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *