Aplicati acum! Programul Europa Creativă are în desfășurare patru oportunități de finanțare pentru ONG-uri și nu numai.

Programul Europa Creativă, finanțat de Comisia Europeană și gestionat de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), are în prezent patru oportunități de finanțare destinate sectoarelor Media sau Cultură.

  1. Europa Creativă – Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru acces la piețe 2020 – 06 februarie 2020, ora 17:00 CET

Beneficiari eligibili: entități europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări;

Buget: 6,8 milioane euro

Finanțare acordată:

Contribuția financiară a Uniunii nu poate depăși:

  • 60% din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, în cazul acțiunilor care se desfășoară în țări participante la subprogramul MEDIA;
  • 80% din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, în cazul acțiunilor care se desfășoară în țări neincluse în subprogramul MEDIA

Pentru mai multe detalii, click aici.

  1. Europa Creativă – Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru educația cinematografică 2020 – 12 martie 2020, ora 17.00 CET

Beneficiari eligibili: Un consorțiu (șeful de proiect și cel puțin 2 parteneri) de entități (întreprinderi private, organizații non-profit, asociații, organizații de caritate, fundații, primării/consilii locale etc.) cu sediul într-una din țările participante la subprogramul MEDIA și deținut direct sau prin participare majoritară de cetățeni din țările respective.

Buget: 1,9 milioane de euro

Finanțare acordată: Minimum 200.000 euro

Pentru mai multe detalii, click aici.

  1. Europa Creativă – Apel de proiecte pentru consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest – 17 martie 2020, ora 18:00

Beneficiari eligibili:

Propunerile de proiecte trebuie depuse în parteneriat de cel puțin 5 organizații (un lider de proiect și parteneri) care activează în sectoarele culturale și creative (cu excepția sectorului audiovizual).

Solicitanții (lider de proiect și parteneri) pot fi:

  • Organizații sau asociații, care lucrează în sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului) sau
  • Consiliile Naționale care se ocupă de sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului) sau
  • Organismele publice la nivel local, regional sau la nivel central implicat în sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului)

Buget: 5.000.000 euro

Finanțare acordată: Între 100.000 și 500.000 euro

Pentru mai multe detalii, click aici.

  1. Europa Creativă – Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru festivaluri de film 2020 – 23 aprilie 2020, ora 17.00 CET

Beneficiari eligibili: Solicitanții trebuie să fie entități juridice europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.

Buget: Este disponibilă o sumă orientativă de 500.000 euro.

Finanțare acordată: Maximum 180.000 euro

Pentru mai multe detalii, click aici.