Bugetul UE: Suplimentarea cu 100 de milioane de euro pentru programele Orizont si Erasmus

Ca urmare a acordului dintre Parlamentul European și Consiliu privind bugetul UE pentru anul 2019, Comisia Europeană a propus ieri, 15 mai 2019, suplimentarea a 100 de milioane de euro în programele emblematice ale UE Orizont 2020 și Erasmus +. Aceste fonduri suplimentare vor contribui la consolidarea răspunsului UE la provocările-cheie precum schimbările climatice și la adaptarea sectorului educației la nevoile pieței muncii

Din cele suplimentare de 100 de milioane de euro, 80 de milioane de euro vor merge la cercetarea în domeniul climei în cadrul programului Orizont 2020, programul de cercetare și inovare al UE. Banii vor contribui la obiectivul ambițios de a aloca 35% din bugetul Orizont 2020 pentru cercetarea în domeniul climei.

Restul de 20 de milioane de euro vor sprijini programul Erasmus + al UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa. Aceste fonduri suplimentare vor contribui, de asemenea, la crearea universităților europene, o nouă inițiativă a UE și o piatră de temelie a Spațiului european al educației până în 2025. Până în 2021, UE dorește să înființeze 12 universități europene care să permită studenților să obțină o diplomă prin combinarea studiilor mai multe țări din UE și contribuie la competitivitatea internațională a universităților europene în UE și în afara ei.

Propunerea de ieri necesită aprobarea Parlamentului European și a Consiliului.

Context

La 4 decembrie 2018, Parlamentul European și Consiliul, cu sprijinul Comisiei, au ajuns la un acord privind bugetul UE pentru 2019. În cadrul acestui acord, sa decis să se adauge încă 100 de milioane de euro în programele-pilot ale UE Orizont 2020 și Erasmus + în primăvara anului 2019, odată ce este posibil să reprogramați sumele necheltuite din anii precedenți. În prezent, Comisia face o propunere de îndeplinire a acestui acord. În urma majorării de 100 de milioane de euro propusă astăzi, bugetul total pentru cercetare și pentru mobilitatea studenților în 2019 va ajunge împreună la 15,2 miliarde de euro.

Sursa: Comisia Europeană