Comerţ – Sprijin de 250.000 lei pentru activităţi de comerţ şi servicii

PE SCURT:

 • Se finanteaza 250.000 lei / proiect
 • Pentru firmele din toata tara
 • Firma trebuie sa aiba cel putin un an vechime
 • Rata de cofinantare trebuie sa fie de cel putin 10%

AVANTAJE

 • Se finanteaza orice fel de activitate de comert, vezi lista mai jos
 • Se pot deconta utilaje, mobilier, franciza, website, etc.
 • Trebuie create minim doua locuri de munca si pastrate 36 luni dupa implementare
 • Se face departajare dupa numarul de locuri de munca create

FIRMA

 • trebuie sa fie infiintata cel tarziu la 1 august 2018
 • trebuie sa aiba ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute in lista de coduri CAEN eligbila
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare trebuie sa fie autorizat la cel tarziu la 1 iunie 2019
 • trebuie sa pastreze pentru o perioada de trei ani numarul de angajati existenti la data inscrierii in program
 • trebuie sa pastreze pentru o perioada de trei ani numarul locurilor noi de munca create prin program (minim unul)

SUMA FINANTATA

 • 250.000 lei, care poate reprezenta maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile

TIPURILE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 • achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul  de tip PC
 • achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare
 • achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare
 • achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
 • achiziţionarea de electro şi motostivuitoare
 • investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
 • achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă)
 • achiziţionarea de autoutilitare
 • realizarea unei pagini web
 • achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare
 • achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă
 • cheltuielile privind TVA, taxe, avize, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile

CRITERIILE DE DEPARTAJARE

 1. numărul de locuri de muncă nou create
 2. numărul mediu de salariaţi la 31.12.2018
 3. valoarea procentului aferent aportului propriu
 4. valoarea profitului din exploatare la 31.12.2018
 5. ponderea investiţiei în mijloace fixe (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul), (electro și mototstivuitoare) sau obiecte de inventar asimilate acestora și software-uri necesare desfăşurării activităţii
 6. data si ora înscrierii în program
GRILĂ EVALUARE PLAN INVESTITII

Comert 2018

Întreprinderi cu activitate
Profit net la 31.12.2017 5
Societatea A obţinut profit net la 31.12.2018 5
Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.2018 0
Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2018
Management, resurse umane 15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2018 15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2018 10
Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2018 5
Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2018 0
Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii 25
   
locuri de muncă create ≥ 2 15
locuri de muncă create = 1 10
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru 2 șomeri, absolventi după anul 2012 sau persoane defavorizate.* 10
Ponderea investitiilor 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 10
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 5
Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN  pe care accesează 10
Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni 10
Vechime activitate autorizată 6-12 luni 5
Vechime activitate autorizată 3-6 luni 0
Obs: Vechimea activităţii autorizate se verifică in certificatul constatator la punctul Sedii autorizate/Activitati autorizate  
Valoarea aportului propriu 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Profit din exploatare la 31.12.2018 10
Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2018 10
Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2018 0
n.c.a. : neclasificate altundeva
 Clasă CAEN Rev.2 Servicii Comert
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale þ
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor  şi autostrăzilor þ
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane þ
4213 Construcţia de poduri şi tuneluri þ
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide þ
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor  utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii þ
4291 Construcţii hidrotehnice þ
4299 Lucrări de construcţii a altor  proiecte inginereşti n.c.a. þ
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor þ
4312 Lucrări de pregătire a terenului þ
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii þ
4321 Lucrări de instalaţii electrice þ
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat þ
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii þ
4331 Lucrări de ipsoserie þ
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie þ
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor þ
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri þ
4339 Alte lucrări de finisare þ
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii þ
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. þ
4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone ) þ
4519 Comert cu alte autovehicule þ
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor þ
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule þ
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule þ
4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor þ
4611 Intermedieri Intermedieri in comertul cu materii prime agricole animale vii materii prime textile si cu bunuri semifinite þ
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili minereuri metale si produse chimice pentru industrie þ
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii þ
4614 Intermedieri în comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane þ
4615 Intermedieri în comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie þ
4616 intermedieri în comertul cu textile, confectii din blana , încaltaminte si articole din piele þ
4617 Intermedieri în comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun, CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOLICE SI TUTUN þ
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n c a þ
4619 intermediere in comertul cu produse diverse(exclus cele alimentare) þ
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

Cu exceptia tutunului

þ
4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor þ
4623 Comert cu ridicata al animalelor vii þ
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate þ
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor þ
4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne þ
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile þ
4634 Comert cu ridicata al bauturilor  Cu exceptia bauturilor alcoolice þ
4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase þ
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condiment þ
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste þ
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului

þ
4641 Comert cu ridicata al produselor textile þ
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei þ
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor þ
4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere þ
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie þ
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice þ
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat þ
4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor þ
4649  Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc þ
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui þ
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii þ
4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor þ
4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte þ
4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii þ
4664 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat þ
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou þ
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou þ
4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente þ
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare þ
4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire þ
4675  Comert cu ridicata al produselor chimice þ
4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare þ
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor þ
4690 Comert cu ridicata nespecializat

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului, armelor si munitiei, combustibililor

þ
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare,  bauturi si tutun

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului

þ
4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare þ
4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate þ
4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate þ
4723  Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate þ
4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate þ
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE þ
4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate þ
4730 Comerţ cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate þ
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate þ
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate þ
4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate þ
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate þ
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in  magazine specializate þ
4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in  magazine specializate þ
4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate þ
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in

magazine specializate

þ
4761  Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate þ
4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate þ
4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in  magazine specializate þ
4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate þ
4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi    jucăriilor, în magazine specializate

Cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale

þ
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate þ
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate þ
4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate þ
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate þ
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate þ
4776  Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de  companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate þ
4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate þ
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate –

Cu exceptia combustibililor,armelor si munitiei

þ
4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

Cu exceptia armelor si munitiei

þ
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin  standuri, chioscuri si piete

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului, armelor si munitiei, combustibililor

þ
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si  piete þ
4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse þ
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului, armelor si munitiei

þ
4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului, armelor si munitiei, combustibililor

þ
4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata þ
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata þ
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori þ
4932 Transporturi cu taxiuri þ
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. þ
4941 Transporturi rutiere de marfuri þ
4942 Servicii de mutare þ
5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri þ
5020 Transporturi maritime si costiere de marfa þ
5030 Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare þ
5040 Transporturi de marfa pe cai navigabile interioare þ
5110 Transporturi aeriene de pasageri þ
5121 Transporturi aeriene de marfa þ
5122 Transporturi spatiale þ
5210 Depozitari þ
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre þ
5222 Activitati de servicii anexe pentru transportului pe apa þ
5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene þ
5224 Manipulari þ
5229 Alte activitati anexe transporturilor þ
5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal þ
5320 Alte activitati postale si de curier þ
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare þ
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata þ
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere þ
5590 Alte servicii de cazare þ
5610 Restaurante

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului

þ
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului

þ
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului

þ
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului

þ
5811 Activitati de editare a cartilor þ
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare þ
5813 Activitati de editare a ziarelor þ
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor þ
5819 Alte activitati de editare þ
5821 Activităţi de editare a jocurilor de  calculator þ
5829 Activităţi de editare a altor produse software þ
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune þ
5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune þ
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune þ
5914 Proiectia de filme cinematografice þ
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala þ
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio þ
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune þ
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu þ
6120  Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) þ
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit þ
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii þ
6201  Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) þ
6202  Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei þ
6203  Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul þ
6209  Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei þ
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe þ
6312  Activităţi ale portalurilor web þ
6391  Activităţi ale agenţiilor de ştiri þ
6399  Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a þ
6511 Activitati de asigurari de viata þ
6512 Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata) þ
6520 Activitati de reasigurare þ
6621 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor þ
6622 Activitati ale agentiilor si brokerilor de asigurari þ
6629 Alte activitati auxiliare activitatilor de asigurari si fonduri de pensii þ
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii FĂRA LEASING þ
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing CU EXCEPȚIE LEASING þ
6831 Agentii imobiliare þ
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract þ
6910 Activitati juridice þ
6920  Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal þ
7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate þ
7021  Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării þ
7022  Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management þ
7111 Activităţi de arhitectură þ
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea þ
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice þ
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie þ
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie þ
7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste þ
7311 Activităţi ale agenţiilor de  publicitate þ
7312 Servicii de reprezentare media þ
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice þ
7410 Activităţi de design specializat þ
7420  Activităţi fotografice þ
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) þ
7490  Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

Cu excepţia:

– activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi , adică aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei profesionale, dar neincluzând activităţile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;

– activităţi de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de brevete);

– activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare şi asigurări(pentru antichităţi, bijuterii etc.);

– auditarea facturilor şi a rapoartelor privind mărfurile.

þ
7500 Activităţi veterinare þ
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare FARA LEASING þ
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele FARA LEASING þ
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv FARA LEASING þ
7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri) þ
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a FARA LEASING þ
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole FARA LEASING þ
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii FARA LEASING þ
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) FARA LEASING þ
7734 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport pe apa FARA LEASING þ
7735 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport aerian FARA LEASING þ
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile FARA LEASING þ
7810  Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă þ
7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului þ
7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă þ
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice þ
7912  Activităţi ale tur-operatorilor þ
7990 Alte servicii de rezervare şi  asistenţă turistică þ
8010 Activitati de protectie si garda þ
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare þ
8030 Activitati de investigatii þ
8110  Activităţi de servicii suport combinate þ
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor þ
8122 Activităţi specializate de curăţenie þ
8129  Alte activităţi de curăţenie þ
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică þ
8211  Activităţi combinate de secretariat þ
8219  Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat þ
8220  Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) þ
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor þ
8292 Activităţi de ambalare þ
8299  Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. þ
8510 Învăţământ preşcolar þ
8520 Învăţământ primar þ
8531 Învăţământ secundar general þ
8532  Învăţământ secundar, tehnic sau profesional þ
8541 Învăţământ superior non-universitar þ
8542 Învăţământ superior universitar þ
8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional þ
8552 Învăţământ în domeniul cultural(limbi străine, muzică, teatru, dans,  arte plastice etc.) þ
8553 Şcoli de conducere (pilotaj) þ
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. þ
8560  Activităţi de servicii suport pentru învăţământ þ
8610  Activităţi de asistenţă spitalicească þ
8621  Activităţi de asistenţă medicală generală þ
8622  Activităţi de asistenţă medicală specializată þ
8623  Activităţi de asistenţă stomatologică þ
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană þ
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală þ
8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale þ
8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru personae  aflate în incapacitate de a se îngriji singure þ
8790 Alte activităţi de asistenţă socială cu cazare n.c.a. þ
8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure þ
8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii þ
8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. þ
9001  Activităţi de interpretare artistică (spectacole) þ
9002  Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) þ
9003  Activităţi de creaţie artistică þ
9004  Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole þ
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor þ
9102 Activitati ale muzeelor þ
9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic þ
9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale þ
9311 Activităţi ale bazelor sportive þ
9312 Activităţi ale cluburilor sportive þ
9313 Activităţi ale centrelor de fitness þ
9319 Alte activităţi sportive þ
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii þ
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. þ
9511  Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice þ
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii þ
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic þ
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină þ
9523  Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele þ
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice þ
9525  Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor þ
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. þ  
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană þ
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare þ
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare þ
9604 Activităţi de întreţinere corporală þ
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. þ
9700 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic þ

ULTIMELE ŞTIRI

21/04/2021

Ajutoarele HoReCa si Agentii de Turism 2021: Lista cheltuielilor eligibile și condițiile pentru firme (proiect de procedură)

Ministerul Economiei a lansat, miercuri, în dezbatere publică propunerea oficială de procedură de implementare a viitoarei scheme de ajutoare de […]
21/04/2021

Comisia Europeană a aprobat schema de ajutoare HoReCa la valoarea de 500 milioane euro

Comisia Europeană permite statului român să acorde ajutoare de stat de până la 500 de milioane de euro în total […]
18/09/2020

UPDATE: Fonduri europene de 1-5 milioane Euro pentru firme IT. Perioada de depunere a proiectelor și ghidul solicitantului

UPDATE. Programul de digitalizare a IMM-urilor, care oferă fonduri nerambursabile de 150 de milioane de euro, a mai avansat puțin: zilele […]

SUNAŢI ACUM ŞI PROGRAMAŢI O ÎNTÂLNIRE

Avem experientă în aproape toate domeniile de activitate, cu zeci de proiecte aprobate atât in mediul rural cât şi urban.