Dupa o luna de la lansarea apelului POR – 2.1.A Microintreprinderi, au fost depuse aproape 200 proiecte in 4 regiuni

Apelul POR 2.1A, ce are ca Obiectiv Specific 2.1 Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri, a fost anunțat în luna aprilie 2019, urmând ca în luna iulie, pe data de 8, să fie deschis, până la data de 8 noiembrie 2019.

Față de primul apel de proiecte organizat în cadrul priorității de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi (lansat în mai 2016), principalele modificări și actualizări la ghidul specific vizează următoarele aspecte:

  • Lansarea apelului doar în regiunile de dezvoltare în care alocarea financiară disponibilă ar permite acest lucru, respectiv: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru
  • Termenul de depunere a autorizației de construire, în etapa precontractuală – 90 de zile calendaristice
  • Introducerea, în ghidul specific, a unor prevederi din Instrucțiunea AMPOR nr. 61/2017, referitoare la verificarea condiției de eligibilitate privind păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare ș.a.

Așa cum este menționat mai sus, regiunile eligibile din cadrul prezentului apel sunt Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru. În acest sens, conform situațiilor publicate ale cererilor de finanțare depuse până la sfârșitul lunii iulie sau și mai recent, început de august, în Oltenia s-a înregistrat cel mai mare număr de depuneri:

RegiuneProiecte depusePână la data de
Centru3431 iulie 2019
Vest3405 august 2019
Sud Est5207 august 2019
Oltenia6831 iulie 2019