Programul Naţional de Dezvoltare Rurala

SUBMASURI DISPONIBILE

SUBMASURA 4.1 – INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei…

DETALII


submăsura 6.1 – sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole…

DETALII


submăsura 6.2 – sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural…

DETALII


submăsura 6.4 – investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale…

DETALII


submăsura 7.2 – investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:
· creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;
· crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și…

DETALII


submăsura 7.6 – investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale…

DETALII