Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole

prezentare

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

OBIECTIVE:
îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;
Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;
Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;
Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

BENEFICIARII:
· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
· Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:
Pentru ferme vegetale cu dimensiune economică de până la 500.000 SO (valoare producție standard) și ferme zootehnice cu dimensiune economică de până la 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
· pentru proiectele care prevăd achiziții simple maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
· pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

Pentru ferme vegetale cu dimensiune economică de peste 500.000 SO și ferme zootehnice cu dimensiune economică de peste 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:
· pentru proiectele care prevăd achiziții simple maximum 500.000 euro;
· pentru proiectele care prevăd construcții- montaj maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate maximum 2.000.000 euro;
Pentru cooperative și grupuri de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

punctaje acceptate

Componenta vegetal
75 de puncte în perioada 03.05 – 31.05
55 de puncte în perioada 01.06 – 30.06
25 de puncte în perioada 01.07 – 31.07

Componenta zootehnic
50 de puncte în perioada 03.05 – 31.05
35 de puncte în perioada 01.06 – 30.06
25 de puncte în perioada 01.07 – 31.07

Componenta zona montana
65 de puncte în perioada 03.05 – 31.05
45 de puncte în perioada 01.06 – 30.06
25 de puncte în perioada 01.07 – 31.07

Componenta ferma de familie
75 de puncte în perioada 03.05 – 31.05
55 de puncte în perioada 01.06 – 30.06
25 de puncte în perioada 01.07 – 31.07

descarcari documente

TOATE DOCUMENTELE SUBMASURA 4.1
Download

1.Ghidul_Solicitantului_sM_4.1_2017_
Download

2.Anexa_1_CEREREA_de_FINANTARE_sM4.1_2017
Download

3.Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008
Download

4.Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016
Download

5.Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B
Download

6.Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C
Download

7.Anexa_3_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_semnificative
Download

8.Anexa_3_Lista_UAT_din_zonele_montane_(ZM)
Download

9.Anexa_3_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_specifice
Download

10.Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015
Download

11.Anexa_5_Sinteza_studiului_privind_Zonarea_potentialului_de_productie_agricola_
Download

12.Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ
Download

13.ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)
Download

14.Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole
Download

15.ANEXA_8_Codul_de_bune_practici_agricole_dec_2016
Download

16.Anexa_9_Model_Contract_de_Finantare
Download

17.Anexa_10_Fisa_submasurii_4.1
Download

18.Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_sM_4.1
Download

19.Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020
Download

20.ANEXA_13_Lista_UAT_din_arealul_de_implementare_al_ITI
Download

21.Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552
Download

22.Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII
Download

23.E_1_2_Fisa_de_evaluare_generala_a_proiectului_4.1
Download

aplicati acum si obtineti fonduri europene

rata de succes de peste 90%

Trebuie doar sa ne contactati si sa stabiiliti o intalnire cu unul din consultantii nostri specializati in domeniul dumneavoastra. Nimic mai simplu!