Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

prezentare

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

OBIECTIVELE submăsurii 6.4.
· Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
· Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

BENEFICIARII:
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
•Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de maxim 90% din costul total al proiectului
• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

punctaje acceptate

80 de puncte pentru perioada 03.05 – 31.05.2017
70 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2017
10 puncte pentru perioada 01.07 – 31.07.2017

descarcari documente

TOATE DOCUMENTELE SUBMASURA 6.4
Download

1.Anexa_1_CEREREA_de_FINANTARE_sM6.4..pdf
Download

2.Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_.doc
Download

3.Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B.xls
Download

4.Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C.xls
Download

5.Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28.doc
Download

6.Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907.doc
Download

7.Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare_sM6.4.doc
Download

8.Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private.doc
Download

9.Anexa_5_Fisa_submasurii.pdf
Download

10.Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica.doc
Download

11.Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis).doc
Download

12.Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate___.doc
Download

13.Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02.doc
Download

14.Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_.doc
Download

15.Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor.doc
Download

16.Anexa_9_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat.pdf
Download

17.Anexa_10_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice.doc
Download

18.Anexa_11_Lista_ariilor_naturale_protejate.pdf
Download

19.Anexa_12_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_sM6.4.doc
Download

20.E_1.2_Fisa_de_evaluare_sM6.4.doc
Download

21.GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_sM6.4_.pdf
Download

aplicati acum si obtineti fonduri europene

rata de succes de peste 90%

Trebuie doar sa ne contactati si sa stabiiliti o intalnire cu unul din consultantii nostri specializati in domeniul dumneavoastra. Nimic mai simplu!