Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

prezentare

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:
· creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;
· crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

OBIECTIVELE acestei submăsurii sunt:
· Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/ apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;
· Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

BENEFICIARII:
· Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
· ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school);
Valoarea SPRIJINULUI  NERAMBURSABIL  acordat  este  100%  din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt  NEgeneratoare de venit și nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin;
– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/ socială;
– 2.500.000 Euro/ comună, pentru înființarea infrastructurii de apă și apă uzată (pentru extindere, 1.500.000 euro);
– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective fără a depăși valoarea maximă/ comună/ tip de sprijin.

punctaje acceptate

Infrastructura de apa/apa uzata
50 de puncte în perioada 28.03 – 30.04
35 de puncte în perioada 01.05 – 31.05
25 de puncte în perioada 01.06 – 30.06

Infrastructura rutieră de interes local
50 de puncte în perioada 28.03 – 30.04
35 de puncte în perioada 01.05 – 31.05
20 de puncte în perioada 01.06 – 30.06

Infrastructura educațională și socială
50 de puncte în perioada 28.03 – 30.04
35 de puncte în perioada 01.05 – 31.05
20 de puncte în perioada 01.06 – 30.06

descarcari documente

TOATE DOCUMENTELE SUBMASURA 7.2
Download

1.Anexa__6_Fisa_sM_7.2.pdf
Download

2.Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate.doc
Download

3.Anexa_3_Lista_localitati_din_Zona_Montana.pdf
Download

4.Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu.doc
Download

5.Anexa_5_Contract_de_Finantare.doc
Download

6.Anexa_7_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3.xls
Download

7.Anexa_8_Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale.pdf
Download

8.Anexa_9_Lista_localitatilor_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme_.rar
Download

9.Anexa_10_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect.doc
Download

10.Anexa1_CEREREA_de_FINANTARE_sM7.2.pdf
Download

11.Fisa_de_evaluare_generala_E_1_2_sM_7_2_.doc
Download

12.Ghidul_Solicitantului_sM_7.2_.pdf
Download