Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

prezentare

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.

OBIECTIVELE submăsurii 7.6:
• Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;
· Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;
· Dezvoltare locală sustenabilă

BENEFICIARII:
· ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
· Unități de cult conform legislației în vigoare;
· Persoane fizice autorizate/ societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;
· Comunele conform legislației în vigoare;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:
· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de venit dar
– nu va depăși 500.000 euro;

punctaje acceptate

50 de puncte pentru perioada 28.03 – 30.04.2017
35 de puncte pentru perioada 01.05 – 31.05.2017
20 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2017

descarcari documente

TOATE DOCUMENTELE SUBMASURA 7.6
Download

1.Anexa__8__Fisa_Submasurii__7.pdf
Download

2.Anexa_1_CEREREA_de_FINANTARE_sM7.6.pdf
Download

3.Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate.doc
Download

4.Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici.doc
Download

5.Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu.doc
Download

6.Anexa_5_C_1_1_Contract_de_Finantare_.doc
Download

7.Anexa_6_Rezultate_finale_recensamantul_Populatiei_2011_Tabelul_nr.3.xls
Download

8.Anexa_7_Lista_localitatilor_din_Zona_Montana.pdf
Download

9.Anexa_9_Model_declaratie_propria_raspundere.doc
Download

10.Fisa_evaluare_generala_E_1.2_-_sM7.6.doc
Download

11.GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_subMasura_7.6.pdf
Download