Programul Operational Regional

măsuri disponibile

axa prioritară 1 – consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării

DETALII


axa prioritară 2 – îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

DETALII


axa prioritară 3 – sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

DETALII


axa prioritară 4 – sprijinirea dezvoltării urbane durabile – pentru municipii resedinte de judet

DETALII


axa prioritară 5 – conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

DETALII


axa prioritară 6 – îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

DETALII


axa prioritară 7 – diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

DETALII


axa prioritară 8 – dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

DETALII


axa prioritară 9 – sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

DETALII


axa prioritară 10 – dezvoltarea infrastructurii educaţionale

DETALII

aplicati acum si obtineti fonduri europene

rata de succes de peste 90%

Trebuie doar sa ne contactati si sa stabiiliti o intalnire cu unul din consultantii nostri specializati in domeniul dumneavoastra. Nimic mai simplu!