2.2 IMM – Finantare de pana la 5 mil. EUR pentru extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

PE SCURT:

 • Se finanteaza pana la 5 mil EUR / proiect
 • Pot aplica firmele din toate regiunile cu exceptia Bucuresti si Ilfov
 • Firma trebuie sa aiba vechime cel putin 12 luni si sa aiba profit
 • Rata de cofinantare trebuie sa fie de cel putin 30%

AVANTAJE:

 • Se finanteaza aproape orice fel de activitate, vezi lista mai jos
 • Se pot deconta utilaje, constructii de spatii noi, website, etc.
 • Trebuie create minim 5 locuri de munca si pastrate 36 luni dupa implementare
 • Trebuie asumata o crestere a cifrei de afaceri cu cel putin 10% / an timp de 3 ani
 1. În cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru investițiile localizate în regiunile de dezvoltare București Ilfov ori pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării
 1. Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 2 sunt Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.
 1. Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:
 • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale;
 • Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire/extindere/dotare cu active corporale). Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.
 1. Cererile de finanțare sunt verificate și evaluate (etapă unică) în odinea depunerii. Cererile de finanțare conforme și eligibile care obțin, în urma evaluării, cel puțin 75 de puncte, intră etapa de precontractare. Cererile de finanțare conforme și eligibile care obțin, în urma evaluării, între 50 și 74 de puncte, vor fi păstrate în lista de rezervă; contractarea acestora va depinde de măsura în care sunt disponibile resurse financiare. Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.
 1. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 1 milion euro și maximum 5 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.
 1. Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
 • Microîntreprinderi: au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei
 • întreprinderi mici: au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mijlocii: au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
 1. Domeniul de activitate în care se realizează investiţia
 • Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase11 CAEN12 ), așa cum sunt enumerate în Anexa 2
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul/domeniile de activitate (clase CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat/e și autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului. Excepție: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare. Condiția de la punctul 2 rămâne aplicabilă

Pentru prezentarea completa si lista cu domeniile eligibile, click AICI

APLICATI ACUM SI OBTINETI FONDURI EUROPENE

Programati o intalnire cu unul din consultantii nostri.