Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – pentru municipii resedinte de judet

submăsuri disponibile

Versiunea finală a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile – Axa Prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Apel de documente strategice POR/2016/4/, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 20 Ianuarie 2017, prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice și fondurilor europene și al ministrului delegat pentru fonduri europene.

4.4 investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare

Beneficiari: Unitaţi administrativ-teritoriale (autoritaţi si institutii ale administraţiei publice locale) din municipiile resedinta de judet (inclusiv localitatile din zona functionala urbana, dupa caz), cu […]

DETALII


4.3 oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale

Beneficiari: Unitaţi administrativ-teritoriale (autoritaţi si institutii ale administraţiei publice locale) din municipiile resedinta de judet (exclusiv localitatile din zona functionala urbana, dupa caz), cu […]

DETALII


4.2 realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului

Beneficiari: Autoritatile si institutiile publice locale din municipiile resedinta de judet (exclusiv  localitatile din zona functionala urbana – dupa caz), cu exceptia municipiului Tulcea. Se vor finanta: […]

DETALII


4.1 promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor.

Beneficiari: Autoritatile publice locale (posibil in parteneriat cu operatorul de transport public) din municipiile resedinta de judet (inclusiv localitatile din zona functionala urbana, dupa caz), cu exceptia […]

DETALII