Axa Prioritară 5 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

submăsuri disponibile

5.2 realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului

Beneficiari: Autoritatile si institutiile publice locale din mediul urban, cu exceptia municipiilor resedinta de judet. Se vor finanta: Reconversia functionala si/sau reutilizarea unor terenuri si suprafete […]

DETALII


5.1 conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Beneficiari: Autoritati ale administratiei publice locale si centrale, unitatile de cult, ONG-uri si parteneriate intre aceste entitati Se vor finanta: Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea […]

DETALII