Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

prezentare

Beneficiari:

Autoritaţile administraţiei publice locale (UAT). Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii. Ministerul Sanatatii  pentru spitalele de urgenţa regionale.

Se vor finanta:

Sanatate

  • constructie/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale
  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente
  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unitaţi de primiri urgenţe
  • construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţa regionale.

Prin POR se va acorda sprijin financiar pentru construirea şi dotarea a 3 spitale regionale, in regiunile NE (Iaşi), SV (Craiova) şi NV (Cluj-Napoca). Valoarea alocarii financiare pentru acestea nu depaşeşte 50% din valoarea financiara alocata domeniului sanataţii.

Servicii sociale

  • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fara componenta rezidentiala (centre de zi, centre de tip „respiro”, centre de consiliere, centre / servicii de abilitare/reabilitare, cantine sociale etc.)
  • construcţia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial, apartamente, locuinţe protejate etc.
Zona de acţiune:

Urban si rural

Alocare financiara pentru Axa 8:

717,65 mil. euro (FEDR si buget de stat)

descarcari documente