Ştiri

 • POC: S-au lansat două apeluri pentru proiecte tehnologice inovatoare!
  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat Ghidul Solicitantului Conditii Specifice de Accesare a Fondurilor Proiect Tehnologic Inovativ AP 1/PI 1.b/OS 1.3/ Acțiunea 1.2.1 și apelurile de proiecte de tip competitiv (pentru regiuni mai dezvoltate, respectiv pentru regiuni mai puțin dezvoltate), cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6436/12.10.2017, modificat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.6794/14.11.2017. Proiectul tehnologic inovativ din cadrul acțiunii 1.2.1 are ca scop încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse şi/sau procese sau tehnologii noi sau substanţial îmbunătăţite, în scopul producţiei şi comercializării, bazate pe cercetare. Această acțiune se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) din România cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. În cadrul apelurilor de proiecte aferente acestui ghid: POC/222/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezinta potențial de creștereimplementate prin aplicarea mecanismului competitiv dedicat regiunilor mai dezvoltate ( București –Ilfov)și POC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate inclusiv ITI Delta Dunării, lansate în contextul Axei Prioritare 1/PI 1.b/OS 1.3/ Acțiunea 1.2.1 din cadrul Programului Operațional Competitivitate, bugetul alocat este de 68,700,000 milioane lei (apel regiuni mai dezvoltate) și 217,684,700 milioane lei (apel regiuni mai puțin dezvoltate inclusiv ITI Delta Dunării). Sistemul informatic MySmis 2014+ este deschis în perioada 15.11.2017, ora 9.00 – 15.02.2018, ora 22:59:59. Informații detaliate apeluri: POC/222/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezinta potențial de creștereimplementate prin aplicarea mecanismului competitiv Regiuni mai dezvoltate Program operațional: Program Operational Competitivitate Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor Beneficiari eligibili: întreprinderile cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (cod CAEN 72..), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. Sunt considerate întreprinderi entitățile cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societăţile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, sau conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice similare din alte state membre UE. Tip apel: Competitiv cu depunere la termen Data lansare: 15.11.2017 Data închidere: 15.02.2018 Buget (RON): 68,700,000 milioane lei POC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere Regiuni mai dezvoltate. Regiuni mai puțin dezvoltate inclusiv ITI Delta Dunării Program operațional: Program Operational Competitivitate Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor Beneficiari eligibili: întreprinderile cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (cod CAEN 72..), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. Sunt considerate întreprinderi entitățile cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societăţile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, sau conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice similare din alte state membre UE. Tip apel: Competitiv cu depunere la termen Data lansare: 15.11.2017 Data închidere: 15.02.2018 Buget (RON): 217,684,700 milioane lei Sursa: MDRAPFE
 • Ministrul delegat pentru Fonduri Europene și ministrul Educației au semnat contractul pentru proiectul CRED
  “E un proiect ambițios și absolut necesar sistemului de învățământ, pentru că am început acum șase ani cu rescrierea programei școlare pentru învățământul primar, suntem în curs de implementare a noilor programe școlare pentru învățământul gimnazial și este absolut necesar ca pe segmentul clasa pregătitoare — clasa a opta să avem acoperit tot ceea ce înseamnă formarea cadrelor didactice.”, a declarat Liviu Pop…sursa:www.agerpres.ro, click aici pentru detalii
 • Peste 34,6 milioane lei fonduri nerabursabile pentru trei proiecte din Regiunea Nord Est
  “E un proiect ambițios și absolut necesar sistemului de învățământ, pentru că am început acum șase ani cu rescrierea programei școlare pentru învățământul primar, suntem în curs de implementare a noilor programe școlare pentru învățământul gimnazial și este absolut necesar ca pe segmentul clasa pregătitoare — clasa a opta să avem acoperit tot ceea ce înseamnă formarea cadrelor didactice.”, a declarat Liviu Pop…sursa:www.agerpres.ro, click aici pentru detalii
 • Marius Nica: Politica de Coeziune trebuie să fie susținută în continuare deoarece a demonstrat valoare adăugată
  „Politica de Coeziune trebuie să fie susținută în continuare deoarece a demonstrat valoare adaugată, conducând la creștere generală și noi locuri de muncă în toată Europa. A răspuns provocărilor apărute, oferind soluții integrate și diferențiate la nivel european, regional și local”, a afirmat ieri, la Consiliul de Afaceri Generale (CAG) de la Bruxelles, Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene. În cadrul reuniunii CAG, reprezentanții Statelor Membre au analizat modificarea prevederilor Regulamentului UE 1303/2013 și acțiunile premergătoare Politicii de Coeziune post-2020, pe baza celui de-al șaptelea Raport despre situația economică, socială și teritorială la nivelul UE. Participanții au discutat despre modul în care politicile europene pot fi susținute și prioritizate pentru a răspunde evoluțiilor de la nivelul UE, despre stabilitatea și planificarea strategică pentru investiții pe termen lung versus flexibilitate pentru abordarea schimbărilor apărute, tranziția graduală între perioadele de programare, stabilirea unui set comun de reguli pentru Politica de Coeziune și alte instrumente financiare pentru programe asemănătoare, precum și despre mijloacelele de simplificare în aplicarea acestei politici. „Susținem ferm simplificarea în mod real a procedurilor de implementare a programelor, care trebuie să favorizeze climatul de investiții răspunzând provocărilor întâmpinate de beneficiari și autorități și, în același timp, să garanteze cheltuirea corectă a fondurilor, fără birocrație nejustificată”, a precizat ministrul Nica. Pe agenda ministrului delegat pentru Fonduri Europene, în afară de participarea la reuniunea CAG, mai sunt prevăzute întrevederi cu Mark Lemaître, director general DG Regio, și cu ministrul pentru Finanțe, Cheltuieli Publice și Reformă din Republica Irlanda, Patrick O`Donovan. Sursa: MDRAPFE
 • MDRAPFE a prelungit perioada de depunere a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare
  Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a anunțat prelungirea apelului aferent Obiectivului Specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și Obiectivului specific 7.2 – Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București (apel de proiecte pe bază de listă de proiecte prioritare sau preidentificate) din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Noul termen până la care se pot depune proiecte este 31.12.2019, ora 16.00. Apelul de proiecte lansat în 9.06.2016, cu o valoare totală de aproximativ 293,4 milioane de euro, finanțează investiții în dezvoltarea infrastructurii de termoficare. Sursa: MDRAPFE